Vedtakskategori: TV

Vedtak 4 – 2018: Coke TV

I strid, Coke TV, Youtubekanal fra Coca-Cola, deler av innholdetpå kanalen vurderes som særlig rettet til barn, mangler merking av reklamebudskap.

Vedtak 4 – 2017: Reklamefilm Freia

Godkjent, TV-reklame, «Ta den gode tiden tilbake», reklamefilm med liten pike som iscensetter en hyggestund sendt i forkant av Norske Talenter.