Vedtakskategori: Sosiale medier

Vedtak 9 – 2024: Lekia Bodø

I strid: Produktutvalget, den aktuelle bruken av Instagram og de anvendte virkemidlene tilsier at utvalget vurderer markedsføringskampanjen til å være i strid med forbudet mot

Vedtak 3 – 2024: Ringo Alta

I strid: Produktutvalget, den aktuelle bruken av Instagram og de anvendte virkemidlene tilsier at utvalget vurderer markedsføringskampanjen til å være i strid med aktsomhetsregelen, jf.

Vedtak 2 – 2024: Spar Gran

I strid: Spar Gran ble av MFU felt for sin markedsføring av goodiebag. Utvalget la blant annet vekt på den aktuelle bruken av TikTok som

Vedtak 1 – 2024: Spar Gran

I strid: Spar Gran ble av MFU felt for sin markedsføring av produktene Prime og Oskar Westerlins trippel sjokobolle. Utvalget la blant annet vekt på