Vedtakskategori: Plakatbruk

Vedtak 4 – 2014: Kinder Surprise

I strid med MFU, Ferreros bruk av Mikke og Minne Musfigurerpå sjokkselger i Ica er ikke vurdert til å være alminnelig oppstilling på utsalgssted.