Vedtakskategori: Plakatbruk

Vedtak 17 – 2023: Holdbart Tønsberg

I strid: Holdbart Tønsberg ble av MFU felt for sin markedsføring av søtsaker. Utvalget la blant annet vekt på produktenes og plakatenes barnslige karakter.