Vedtakskategori: Kjente personer, figurer

Vedtak 19 – 2023: Mondelez og Rema

Godkjent: Mondelez ble av MFU frikjent i klage om bruk av kjente fotballspillere og konkurranse som markedsføring for sjokolade. Utvalget la blant annet til grunn