Vedtakskategori: Fast food

Vedtak 1 – 2019: Reklamefilm Aquaman

Godkjent kampanje, Filmen er ikke en barne og familefilm. Filmen har aldersgrense 12 år, faller utenfor MFUs og kinobransjens felles retningslinjer.