Vedtakskategori: Butikkaktiviteter

Vedtak 15 – 2024: Brynild

Godkjent. Mediets begrensede relevans for barn og ungdom, og den moderate bruken av virkemidler tilsier at kampanjen ikke er i strid med MFUs retningslinjer.

Vedtak 14 – 2024: Coop Mega Slependen

I strid. Palleoppstillingen i kombinasjon med topplakatenes bruk av Halloween konseptet medfører at markedsføringstiltaket er i strid med forbudet mot markedsføring overfor barn, jf. retningslinjenes

Vedtak 8 – 2024: Lekia Tønsberg

I strid: Den aktuelle oppstillingen er i strid med forbudet mot markedsføring overfor barn, jf. retningslinjenes pkt. 2. Avgjørelsen er basert på en konkret vurdering

Vedtak 7 – 2024: Lekia Roseby

I strid: Den aktuelle oppstillingen er i strid med forbudet mot markedsføring overfor barn, jf. retningslinjenes pkt. 2. Avgjørelsen er basert på en konkret vurdering