Vedtak 8 – 2022: Kundeavis – Coop Norge

I strid: Den aktuelle annonsen i kundeavisen var i strid med MFUs retningslinjer. Avgjørelsen ble avsagt under dissens, der flertallet la avgjørende vekt på at kampanjen var knyttet opp mot skolestart. Mindretallet kom til at hverken produktet, kundeavisen eller virkemidlene var særlig barnerettet, og at henvisningen til skolestart ikke alene kunne tilsi fellelse.

Del dette vedtaket:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn