Vedtak 16 – 2024: McDonald’s

Godkjent. Utvalget vurderer det slik at markedsføringstiltaket ikke er særlig rettet mot barn under 13 år, jf. retningslinjenes pkt. 2. Videre vurderer utvalget det slik at alderskontrollen i kjøpssituasjon tilsier at markedsføringstiltaket ikke er i strid med aktsomhetsregelen for ungdom, jf. retningslinjenes pkt. 4.

Del dette vedtaket:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn