Styret

Styret i MFU har:

  • 6 medlemmer, to stykker fra hver eier.
  • ansvar for oppnevning av representantene til Matbransjens Faglige Utvalg.
  • ansvar for budsjett og økonomi.
  • ansvar for revidering av retningslinjer.
  • ansvar for revidering av produktlisten.

I 2022 består styret av:

Valgt av ANFO:
Mette Vonen, McDonalds
Martin Rove, Orkla (styrets leder)

Valgt av NHO: 
Anita Fallan, Ringnes
Petter Haas Brubakk, NHO Mat og Drikke

Valgt av Virke:
Kjetil Foyn, Circle K
Torstein C. Jystad, Coop Norge SA