Retningslinjer & veiledninger

MFU baserer seg på utarbeidede retningslinjer med en tilhørende veiledning. Dokumentene bør legges til grunn når en skal vurdere om et markedsføringstiltak er i tråd med hva ordningen innbærer.

Retningslinjene er basis for ordningen.

Veiledningene utdyper Retningslinjene og gi et mer utfyllende meningsinnhold. De angir i større detalj hva som ligger innenfor og utenfor selvreguleringsordningen.