Vedtak sak 4 2020 Bjørnis Shake_2
Vedtak sak 4 2020 Bjørnis Shake_2

Egon Lagunen felt for markedsføring av usunn mat rettet mot barn.

MFU vurderer plakaten for «Bjørnis-shake» som et særskilt markedsføringstiltak i strid med MFUs retningslinjer.

MFU er enig i at formålet med innsamling/gaver til arbeid som er samfunnsgavnlige, som f.eks brannbamsen Bjørnis er positivt. Egon Lagunen kan fritt bidra med slike gaver gjennom sin virksomhet. Det avgjørende for MFU er like fullt hvordan markedsføringen fremstår.

Et produkt som betegnes Bjørnis shake, som er særlig rettet til barn ved sitt innhold, utforming og assosiasjoner til Brannbamsen Bjørnis, krever ekstra aktsomhet ved utforming av markedsføring. Ved å sette opp plakater i restauranten «pushes» budskapet om produktet ekstra. Det er nærliggende å tro at barn som kommer til restauranten vil se en slik plakat med et stort bilde av Bjørnis shake som en i øyenfallende kjøpsoppfordring og dermed påvirkes i sin mase/kjøpeadferd.

MFU vurderer plakaten som et særskilt markedsføringstiltak i strid med MFUs retningslinjer. 

Matbransjens Faglige Utvalg, MFU, regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke mot barn og unge. MFU har behandlet en klage på en plakat hos Egon Lagunen for «Bjørnis shake». Shaken har fått sitt navn etter Brannbamsen Bjørnis som benyttes som maskot i forbindelse med brannforebyggende arbeid mot barn i barnehager og grunnskole.

Del dette innlegget:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn