Vedtak sak 3 2020 Barnevaffel Nordlandsbanen
Vedtak sak 3 2020 Barnevaffel Nordlandsbanen

Nordlandsbanen felt for markedsføring til barn

Plakat for barnevaffel med seigmenn vurdert som markedsføring i strid med MFUs retningslinjer.

Matbransjens Faglige Utvalg regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke mot barn og unge. MFU har behandlet en klage på en plakat for produktet Barnevaffel med seigmenn på Nordlandsbanen. Et produkt som betegnes Barnevaffel med seigmenn, som er særlig rettet til barn, krever ekstra aktsomhet ved utforming av markedsføring. Ved å henge opp plakater i togvognen pushes budskapet om produktet ekstra. Det er nærliggende å tro at barn som kommer til restaurantvognen vil se en slik plakat med et stort bilde av Vaffel med seigmenn som en i øyenfallende kjøpsoppfordring og dermed påvirkes i sin mase/kjøpeadferd. MFU vurderer derfor plakaten som et særskilt markedsføringstiltak det ikke er anledning til å ha, gitt MFUs retningslinjer. MFU vurderer at et slikt produkt imidlertid kan være en del av en samlet menypresentasjon ved disk eller kasseområdet.

MFU ser positivt på at Nordlandsbanen har endret navnet på produktet og at markedsføringstiltakene knyttet til Barnevaffel med seigmenn i etterkant av klagen er blitt fjernet. 

Del dette innlegget:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn