Kontakt

Om du har generelle spørsmål til ordningen kan du ringe sekretariatsleder Wenche Jacobsen på telefon +47 932 594 61, sende e-post til mfu@mfu.as eller fylle inn informasjon i nedenstående skjema.