Kontakt

Om du har generelle spørsmål til ordningen kan du ringe sekretariatsleder Carsten Gunnarstorp på telefon +47 411 04 055, sende e-post til mfu@mfu.as eller fylle inn informasjon i nedenstående skjema.