Vedtak_13_2021_Smileykids_1
Vedtak_13_2021_Smileykids_1

To klagesaker for produktet Smiley Kids er begge ledet til frifinnelse

CC Norway AS har i to saker for 2021 vært innklaget for MFU for markedsføring av produktet Smiley Kids. Fruktdrikken er omfattet av produktlisten fordi juicen er tilsatt søtstoff.

Den ene saken gjaldt oppstilling i butikk og den andre gjaldt en markedsføringskampanje på Facebook. Foretaket ble frifunnet i begge sakene fordi markedsføringen i den ene saken dreide seg om alminnelig oppstilling på utsalgssted. Emballasjen inneholdt figurer med appell til barn, men gikk ikke utover det som må anses som alminnelig emballasje som er unntatt fra MFUs retningslinjer og en plakat med informasjon om produktene i hovedsak ble ansett rettet mot voksne.

I den andre saken, markedsføringskampanje på Facebook, ble foretaket også frifunnet, ettersom det som ble vist var alminnelig emballasje, riktignok med barnerettede figurer. På grunn av annonsens utforming og aldersgrensene for Facebook, ble det også lagt til grunn at kampanjen i hovedsak var rettet mot voksne.

Del dette innlegget:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn