Forhåndsvurdering – er kampanjen OK?

Du kan få tatt en forhåndsvurdering av kampanjer sett i forhold til de retningslinjer som gjelder for MFU.  Det gjøres ved å forelegge kampanjeforslaget for Utvalget i MFU til særskilt diskusjon og vurdering.

Alle forhåndsvurderinger vil selvsagt behandles konfidensielt.

Du vil få en skriftlig tilbakemelding. Det bør legges inn litt tid til dette, beregn ca to uker.

Send forslaget til kampanje inn til mfu@mfu.as. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Wenche Jacobsen tel 93259461 for mer informasjon.