Ice Cream Street Food Cart with Seller_red_2
Ice Cream Street Food Cart with Seller_red_2

Forhåndsavklaring

Er kampanjen OK?

Du kan få tatt en forhåndsavklaring av kampanjer i forhold til reglene for MFU ved å forelegge kampanjeforslaget for Utvalget i deres møter eller ved særskilt diskusjon.

Alle forhåndsavklaringer vil selvsagt behandles konfidensielt.

Det bør legges inn litt tid til dette fordi det kreves at Utvalget vurderer saken sammen.

Ta kontakt med Wenche Jacobsen  tel 93259461 for mer informasjon eller send forslaget til kampanje inn til mfu@mfu.as

Del dette innlegget:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn