Martin-Berggreen-Rove_2
Martin-Berggreen-Rove_2

Markedsføring av usunn mat og drikke overfor barn: Feilinformasjon ødelegger

Styreleder redegjør for MFUs rolle i håndtering av markedsføring av usunn mat og drikke overfor barn og unge. Debattinnlegget er opprinnelig publisert i Aftenposten.no 24. april 2023. Kan også leses her.

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen Mina Gerhardsen hevder i et debattinnlegg i Aftenposten at Matbransjens faglige utvalg (MFU) ikke virker.

Det påstås at bransjen selv avgjør klager, at ordningen er utdatert, at knapt noe stoppes, at den gjelder kun barn under 13 år og at emballasje, plassering i butikk og sosiale medier er unntatt. Alt er feil. Forskriftsregulering løftes som løsningen.

MFU har representanter uten og med bransjetilknytning. Å klage er enkelt. MFU har behandlet ca. 300 klager i ca. 100 vedtak, over halvparten fellelser. Ved over 140 forhåndsvurderinger er mye uønsket markedsføring avverget. Aktører flest innretter seg.

Mange vedtak gjelder emballasje og plassering i butikk. Emballasje kan i seg selv være forbudt eller gi mindre rom for andre virkemidler. Uaktsom markedsføring opp til 16 år og all markedsføring opp til 13 år er forbudt. Ofte anses markedsføring mot barn under 16 år også som rettet mot de under 13 år.

Ordningen er jevnlig utviklet, blant annet med 16-årsgrense og særlig regulering av kino og sosiale medier. Fast Candy ble nylig felt for sin markedsføring på Tiktok. Flere som er aktive på sosiale medier, er klaget inn.

Markedsføring reguleres i markedsføringsloven med eget kapittel om barn, anvendelig i MFU-saker og flere. MFU-praksis gir grunnlag for offentlig håndheving. Brudd på MFU-regler er ofte brudd på lovgivningen og kan sanksjoneres. Sanksjonering av dem som ikke følger MFUs vedtak, vil være effektivt og gi et viktig signal. Slik kan myndighetene ta ansvar.

Forbrukertilsynet har flere veiledere og har varslet aktørene bak Oskar Westerlins sjokoboller om lovbrudd og er etter MFUs fellelse i dialog med Fast Candy.

Sparsom offentlig praksis skyldes ikke manglende regler, men antagelig ressurser. Flere regler endrer ikke det.

Ny forskrift kan gi inntrykk av handlekraft, men bli en «sovepute» uten ønsket effekt. MFU vil opphøre og andre må gis ressurser til å behandle minst tilsvarende antall saker som MFU, uten støtte av MFU-praksis. Det vil fort medføre mindre reell oppfølging av bransjen. Hverken debatt eller vurdering av tiltak bør overse dette.

På vegne av styret i MFU, Martin Berggreen Rove, styreleder

Del dette innlegget:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn