Seks produkter fra Nordic Toy Team både frifunnet og dømt i MFU

Nordic Toy Team AS (Ringo) har i 2021 vært innklaget for MFU vedrørende markedsføring rettet mot barn for syv forskjellige produkter, og er frifunnet for to og dømt for fem produkter. Samtlige saker har hatt emballasje som tema. I utgangspunktet er det tillatt å benytte emballasje som markedsføring, også der f.eks. figurer på emballasjen retter […]