Fast Candy felt av MFU

Markedsføringskampanjen til Fast Candy på TikTok er i strid med MFUs retningslinjer. Fellelsen er blant annet basert på aktsomhetsreglen som gjelder for markedsføring mot ungdommer. Barn og ungdom er generelt mer sårbare for den typen 1:1 markedsføring som skjer gjennom sosiale medier, og aktørene må derfor utvise særlig aktsomhet ved bruk i av virkemidler som […]

Seks produkter fra Nordic Toy Team både frifunnet og dømt i MFU

Nordic Toy Team AS (Ringo) har i 2021 vært innklaget for MFU vedrørende markedsføring rettet mot barn for syv forskjellige produkter, og er frifunnet for to og dømt for fem produkter. Samtlige saker har hatt emballasje som tema. I utgangspunktet er det tillatt å benytte emballasje som markedsføring, også der f.eks. figurer på emballasjen retter […]