Fast Candy felt av MFU

Markedsføringskampanjen til Fast Candy på TikTok er i strid med MFUs retningslinjer. Fellelsen er blant annet basert på aktsomhetsreglen som gjelder for markedsføring mot ungdommer. Barn og ungdom er generelt mer sårbare for den typen 1:1 markedsføring som skjer gjennom sosiale medier, og aktørene må derfor utvise særlig aktsomhet ved bruk i av virkemidler som […]