MFUs veiledning til bruk av sosiale medier

Matbransjens Faglige Utvalg har laget en veiledning om bruk av sosiale medier kalt MFU SOME som hensyntar gjeldende norsk lovgiving som er formulert gjennom Forbrukerombudets veiledning og Medietilsynets regler for youtubere og videobloggere i tillegg til MFUs egne retningslinjer og veiledning. Her finner du dem. MFU omfatter kun visse varegrupper definert i egen produktliste. MFUs retningslinjer er strengere enn norsk […]