SIFO-rapport

Overraskende lite reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn.

Barn og unge blir eksponert for langt mindre reklame for usunn mat og drikke enn den offentlige debatten om temaet gir inntrykk av. En svært liten andel av reklamen på tv, internett, tegneserier/magasiner og kino omhandler usunne mat og drikkeprodukter.

Av 9043 TV-reklamer – fordelt på 9 kanaler – som SIFO registrerte i undersøkelsesperioden, var det 1968 (19 prosent) som omhandlet mat og drikke. Det var kun 375 (4 prosent) av det totale reklameantallet om omhandlet usunne produkter (for eksempel sjokolade, søtsaker, salt snacks, sukkerholdige leskedrikker, kjeks, is, fastfood). Reklamebudskapet synes snarere å ha til hensikt å stimulere til sunne og helseriktig matvaner. Dette kommer fram i SIFO rapporten «Usunne mat- og drikkereklamer rettet mot barn – en systematisk kartlegging av omfanget i utvalgte mediekanaler» av Annechen Bugge og Mari Rysst, foretatt på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, fra 2013.

Les mer:
Pressemelding
Oppdragsrapport nr. 5-2013