Retningslinjer og veiledning

     
     
Hvilke markedsføringsaktiviteter er regulert?

Matbransjens Faglige Utvalg baserer seg på utarbeidede retningslinjer med en tilhørende veiledning.

Retningslinjene har noen grunnsetninger som er basis for ordningen. For å utdype og gi et mer utfyllende meningsinnhold et det utarbeidet en tilhørende veiledning. Den angir i større detalj hva som ligger innenfor og utenfor selvreguleringsordningen.

Begge dokumenter bør legges til grunn når en skal vurdere om et markedsføringstiltak er i tråd med hva ordningen innbærer.