MFU'S OPPGAVER

  • Bevisstgjøre de næringsdrivende på utfordringene i markedsføring av mat og drikke overfor barn og unge
  • Ivareta at retningslinjer og veiledning som angir hva som er akseptabel markedsføring overholdes
  • Følge opp bransjens forbud mot å markedsføre visse typer mat og drikke til barn under 13 år
  • Ivareta at alle kan klage inn markedsføringsaktiviteter som strider mot retningslinjer og veiledning til MFU
  • Sørge for at klager er anonym i forhold til all videre klagebehandling 
  • Sørge for at klageordningen fungerer godt og at tiltak fattet i MFU offentliggjøres